• Nieuws

Gevolgen garantie Apple producten na faillissement The Phone House

The Phone House Netherlands B.V. is op maandag 13 februari 2017 failliet verklaard. Als gevolg hiervan is The Phone House niet meer in staat om de garantieverplichting voor de door haar gedistribueerde iPhone producten op zich te nemen.

Voor de toestellen in het 1e jaar van de garantie zal Dynafix in samenwerking met Apple zorgdragen voor een kosteloze afhandeling. Voor de door The Phone House gedistribueerde iPhone producten die zich buiten de 1e jaars Apple Limited Warranty bevinden zal een prijsopgave worden opgesteld. Meldt u zich met vragen over eventuele hieruit voortvloeiende kosten altijd bij de verkopende partij.

Bovenstaande is enkel geldig voor Apple producten die oorspronkelijk door The Phone House zijn gedistribueerd. Voor alle overige merken en Apple producten afkomstig uit andere distributiekanalen gelden alle gebruikelijke regels omtrent garantie.